Giới thiệu ISO

Hệ thống quản lý chất lượng - Quality Management Systems - Requirements

TCVN ISO 9001 : 2008 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC 176 Quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Xem và download tài liệu tại đây

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Our website is protected by DMC Firewall!