Chuẩn Quốc Tế

APQN – Asia Pacific Quality Network được  thành lập tại Hồng Kông, Trung Quốc ngày 18/01/2003. Đây là tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, có tham gia và đóng góp tích cực vào công tác nâng cao chất lượng giáo dục tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

Kể từ khi thành lập đến nay, dưới sự lãnh đạo của các nhà sang lập và 4 chủ tịch là ông Peter PT Cheung, bà Concepcion Pijano, TS Antony Stalla, and TS Jagannath Patil, APQN đã gắn bó với công tác chất lượng giáo dục đại học và hỗ trợ tích cực cho các tổ chức đảm bảo chất lượng (QAAs) trong khu vực. Đã có hơn 30 dự án được hoàn thành và đạt được những thành tựu đáng kể.

Tính đến nay, APQN đã có 166 thành viên từ 38 quốc gia và vùng lãnh thổ, và là tổ chức quốc tế phi lợi nhuận lớn nhất trong lĩnh vực đảm bảo chất lượng giáo dục đại học ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

MỤC TIÊU: Xóa bỏ biên giới – Hướng tới nâng cao chất lượng chung trên toàn khu vực.

SỨ MỆNH: Nâng cao chất lược giáo dục đại học ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương thông qua đẩy mạnh công tác và tăng cường hợp tác của các tổ chức đảm bảo chất lượng.

TẦM NHÌN: Trở thành một tổ chức vững mạnh, là đầu mối tư vấn hỗ trợ hiệu quả và công khai trong chia sẻ thông tin.

GIÁ TRỊ: Cam kết hỗ trợ các tổ chức quản lý chất lượng trong khu vực.

PHƯƠNG PHÁP: APQN đạt được những mục tiêu của mình thông qua một số phương pháp, bao gồm: chia sẻ thong tin thông qua thư, tài liệu, bài báo và sách, phát hành bản in hoặc bản điện tử; các chương trình bồi dưỡng đào tạo thông qua các hội thảo, hội nghị và cử chuyên gia tư vấn làm việc trực tiếp với các cơ sở đào tạo; sử dụng và khai thác dữ liệu từ các tổ chức khác; các phương tiện khác được cho phép bởi Ban lãnh đạo APQN.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập: http://www.apqn.org/ 

Cập nhật các báo cáo thường niên của APQN tại đây.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Our website is protected by DMC Firewall!