Chuẩn Quốc Tế

Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á AUN được thành lập vào năm 1995 nhằm mục tiêu thúc đẩy hợp tác phát triển và xây dựng vị thế của khu vực thông qua phát triển nguồn nhân lực cũng như đẩy mạnh hợp tác trong mạng lưới các trường đại học hang đầu trong khu vực.

Hội nghị lần thứ 4 của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á vào năm 1992 đã kêu gọi các quốc gia thành viên hợp tác phát triển và thúc đẩy xây dựng vị thế của khu vực thông qua phát triển nguồn nhân lực cũng như đẩy mạnh hợp tác trong mạng lưới các trường đại học hang đầu trong khu vực. Ý tưởng này đã dẫn đến sự thành lập của AUN vào tháng 11 năm 1995, được thông qua bởi các bộ trưởng phụ trách giáo dục đại học ở 6 quốc gia thành viên, và 11 trường đại học thành viên đâu tiên.

Chiến lược của AUN là thúc đẩy hợp tác phát triển trong khu vực:

  • Xây dựng chương trình đào tạo, ngành nghiên cứu về Đông Nam Á có sự giao thoa tương tác giữa các quốc gia, có các bậc học của ngành này tại ít nhất một trường đại học lớn ở mỗi quốc gia thành viên.
  • Xây dựng các chương trình đào tạo bậc đại học và thạc sỹ mang tính hợp tác khu vực, các học phần của mỗi chương trình đào tạo cần được giảng dạy bởi nhiều quốc gia thành viên.
  • Các dự án nghiên cứu khoa học trong khu vực ASEAN cần có sự hợp tác của các nhà khoa học, các học giả đến từ nhiều quốc gia thành viên.
  • Xây dựng các chương trình Giảng viên thỉnh giảng trong khu vực ASEAN, cho phép giảng viên được giảng dạy tại bất kỳ một quốc gia thành viên nào trong một khoảng thời gian nhất định.

Cuộc họp đầu tiên của Ban lãnh đạo diễn ra vào năm 1996, những mục tiêu trên đã ngay lập tức được đưa vào kế hoạch triển khai của AUN trong 4 lĩnh vực: trao đổi sinh viên và giảng viên, nghiên cứu Đông Nam Á, mạng lưới thông tin, và hợp tác nghiên cứu.

Sau đó, khi Hiến chương của ASEAN được ký bởi 10 nước thành viên vào năm 2007, AUN trở thành tổ chức đóng vai trò chủ chốt về văn hóa xã hội ở Đông Nam Á. AUN chịu trách nhiệm xây dựng các chương trình và hoạt động thúc đẩy hợp tác trong giáo dục đại học, tăng cường hội nhập trong khu vực để đạt các tiêu chuẩn toàn cầu. Hoạt động hiện nay của tổ chức được chia thành 5 mảng chính (1) Trao đổi nguồn nhân lực trẻ, (2) Hợp tác học thuật, (3) Tiêu chuẩn, cơ chế, hệ thống và chính sách giáo dục đại học, (4) Xây dựng học phần và chương trình đào tạo, (5) Nền tảng chính sách khu vực và toàn cầu.

Chiến lược của AUN là thúc đẩy hợp tác phát triển trong khu vực:

  • Tăng cường hợp tác trong mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á
  • Thúc đẩy hợp tác trong học tập, nghiên cứu và các chương trình đào tạo trong các lĩnh vực được ưu tiên bởi ASEAN
  • Thúc đầy hợp tác, hỗ trợ giữa các học giả, các nhà nhiên cứu tại các quốc gia ASEAN
  • Xây dựng chính sách trong giáo dục đại học tại khu vực Đông Nam Á

Đề biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập: http://www.aunsec.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd