Chuẩn Quốc Tế

Hiệp hội các trường học, đại học và cao đẳng hu vực phía Tây Hoa Kỳ WASC là một trong 6 tổ chức kiểm định phân vùng tại Hoa Kỳ. Hiệp hội thực hiện kiểm định cho các trường học, các trường đại học và cao đẳng tại Hoa Kỳ.

Khu vực phía Tây Hoa Kỳ bao gồm các trường ở tiểu bang California, Hawaii, the territories of Guam, American Samoa, Federated States of Micronesia, Republic of Palau, Commonwealth of the Northern Marianas Islands, the Pacific Basin, và vùng Đông Á, những khu vực Châu Á Thái Bình Dương và Đông Á nơi các trường đại học, cao đẳng quốc tế/Mỹ có thể cung cấp dịch vụ của nó. 

Nhiệm vụ của Hiệp Hội là thúc đẩy sự hoàn thiện trong giáo dục bậc tiểu học, trung học, thành niên, và sau trung học bằng cách khuyến khích sự cải tiến của trường qua quá trình duy trì đánh giá và công nhận các trường đáp ứng yêu cầu chất lượng thông qua kiểm định và phù hợp với tiêu chuẩn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Our website is protected by DMC Firewall!