Chuẩn Quốc Tế

Mục đích của hiệp hội là để yêu cầu các thành viên của nó đưa ra các quy trình kiểm định củng cố chất lượng, khuyến khích sự xuất sắc của các trường, cải tiến việc dạy và học. Hiệp hội cũng khuyến khích và ủng hộ mối quan hệ hợp tác giữa các trường, các trường đại học và cao đẳng là thành viên của hiệp hội.

Hiệp hội là tổ chức của các thành viên tại 19 bang : Arizona, Arkansas, Colorado, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, New Mexico, North Dakota, Ohio, Oklahoma, South Dakota, West Virginia, Wisconsin, and Wyoming. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Our website is protected by DMC Firewall!