Chuẩn Quốc Tế

Tổ chức kiểm định  NEASC được công nhận bởi U.S. Secretary of Education như một tổ chức đáng tin cậy về chất lượng cho các trường đại học nó kiểm định. Tổ chức cũng được công nhận bởi CHEA khẳng định các tiêu chuẩn và quy trình của nó phù hợp với chất lượng, cải tiến, và những kỳ vọng mà CHEA đã thiết lập.

 

Hiệp hội các trường hoc và đại học khu vực New England được thành lập vào năm 1885, cung cấp dịch vụ kiểm định cho hơn 2000 trường công và trường tư trong 6 bang New England : Connecticut, Main Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, và Vermont; và các trường học của Hoa Kỳ và trường quốc tế tại 65 quốc gia.

Nhiệm vụ của NEASC là đánh giá và nâng cao chất lượng giáo dục thông quá việc kiểm định các thành viên. Tổ chức này đảm bảo rằng các thành viên:

  • Nỗ lực đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng giáo dục chung
  • Cam kết liên tục cải tiến 
  • Cân bằng áp lực đổi mới giữa cơ chế tự chủ và quản lý nhà nước
  • Khuyến khích sáng tạo cá nhân

 

Công tác kiểm định dựa trên quá trình đánh giá chéo, tự nguyện, có sự tham gia của các cán bộ công tác trong ngành giáo dục với hàng trăm lượt đánh giá hàng năm. Quá trình tự đánh giá kéo dài từ 12-18 tháng, được thực hiện theo chu kỳ. Các cơ sở đào tạo thành viên tiến hành tự đánh giá tổng quát ít nhất 10 năm 1 lần. Quy trình được cấu trúc như sau:

  • Tự nghiên cứu (Self-study) có sự tham gia của các thành phần của toàn hệ thống giáo dục trong công tác phân tích, đánh giá và lập kế hoạch để đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm định.
  • Đánh giá chéo (Peer Review) đoàn đánh giá từ các cơ sở đào tạo khác đến thăm, đánh giá và góp ý, dựa trên các tiêu chuẩn kiểm định cụ thể.
  • Giám sát (Follow-up) đoàn đánh giá ngoài sẽ theo dõi và đảm bảo rằng những thay đổi được thực hiện đúng theo kế hoạch, do đó có cơ chế can thiệp khi cần thiết, thông qua quá trình thu thập thông tin từ các báo cáo định kỳ từ cơ sở hoặc những kiến nghị từ cộng đồng đối với việc không thực hiện cam kết đáp ứng tiêu chuẩn kiểm định.

 Để tìm hiểu thêm về NEASC tại địa chỉ https://www.neasc.org/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd