Chuẩn Quốc Tế

Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục đại học các bang miền Trung, Hoa Kỳ MSCHE là một tổ chức tình nguyện, phi chính phủ vì mục địc đảm bảo chất lượng và cải tiến chất lượng thông qua kiểm định bằng việc đánh giá ngang hàng.

Hội đồng kiểm định giáo dục đại học được công nhận bởi Ban Thư ký Giáo dục Mỹ cho phép thực hiện các hoạt động kiểm định, trước khi kiểm định cho các trường đại học tại Delaware, the District of Columbia, Maryland, New Jersey, New York, Pennsylvania, Puerto Rico, and the U.S. Virgin Islands bao gồm cả các chương trình giáo dục từ xa và các chương trình giáo dục khác tương ứng của các trường đại học này.MSCHE cũng được công nhân bởi Hội đồng kiểm định giáo dục Hoa Kỳ CHE để kiểm định các trường cấp bằng cung cấp các chương trình giáo dục từ sau trung học với ít nhất 1 năm học tại Delaware, the District of Columbia, Maryland, New Jersey, New York, Pennsylvania, Puerto Rico, the Virgin Islands và các vùng khác. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!