Chuẩn Quốc Tế

Tổ chức quốc gia ủng hộ việc tự điều chỉnh chất lượng giáo dục thông qua kiểm định, CHEA là một hiệp hội bao gồm 3,000 trường Đại học, Cao đẳng và đã công nhận cho 60 tổ chức kiểm định cấp chương trình và cấp trường.

 

CHEA có 6 tiêu chuẩn xem xét công nhận các tổ chức kiểm định. Các tiêu chuẩn nhấn mạnh chủ yếu vào đảm bảo chất lượng giáo dục và cải tiến chương trình đào tạo hoặc cơ sở đào tạo. 6 tiêu chuẩn đó là:

  • Chất lượng giáo dục tiên tiến
  • Minh chứng đáng tin cậy
  • Khuyến khích sự thay đổi có mục đích và sự cải tiến cần thiết
  • Quy trình đưa ra quyết định thích hợp
  • Liên tục rà soát, nâng cao chất lượng
  • Nguồn lực ổn định

Quá trình kiểm định được thực hiện định kỳ từ 3-10 năm một lần, gồm các hoạt động chính sau:

  • Tự đánh giá
  • Đánh giá chéo
  • Lập kế hoạch cải tiến

Để tìm hiểu thêm về CHEA, vui lòng truy cập website http://www.chea.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd