Công tác kiểm định

Thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục 5 Chương trình đào tạo đầu tiên của cả nước và 8 trường đại học theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày 18-19/02/2017, Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục-Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã tổ chức Phiên họp thứ VI để thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục cho 08 trường đại học và 05 chương trình đào tạo đã được Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN tổ chức đánh giá ngoài. Đây là lần thứ 3 Hội đồng KĐCLGD họp thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục cho các trường đại học và lần đầu tiên thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục cho các chương trình đào tạo.

Tham dự phiên họp có các thành viên của Hội đồng KĐCLGD, Ban Lãnh đạo Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN, đại điện các Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài, đại diện lãnh đạo của 08 trường đại học và 01 trường đại học có chương trình đào tạo được đánh giá. Giám đốc Trung tâm, Chủ tịch Hội đồng KĐCLGD, GS.TS. Nguyễn Quý Thanh chủ trì phiên họp.

 

Mở đầu phiên họp, Chủ tịch Hội đồng Nguyễn Quý Thanh thông qua quy trình, nguyên tắc, phương pháp và nội dung thẩm định chất lượng giáo dục trường đại học và chương trình đào tạo, trong đó nhấn mạnh nguyên tắc đồng thuận và phương pháp thảo luận, kết luận dựa duy nhất trên minh chứng.

Hội đồng KĐCLGD đã lần lượt thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục cho 04 trường ĐH thành viên của ĐH Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (Trường ĐH KHTN, Trường ĐH CNTT, Trường ĐH KHXH&NV, Trường ĐH Kinh tế-Luật); 02 trường ĐH thành viên của ĐH Huế (Trường ĐH Nông Lâm, Trường ĐH Y Dược); Trường ĐH Ngoại thương và Trường ĐH Sài Gòn. Hội đồng cũng đã thẩm định kết quả đánh giá chất lượng cho 05 chương trình đào tạo của Trường ĐH Giao thông Vận tải. Đây là các chương trình đào tạo đầu tiên tại Việt nam được đánh giá ngoài theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Toàn cảnh Phiên VI Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục

Quy trình thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học và chương trình đào tạo được thực hiện theo các bước: đại diện Lãnh đạo Nhà trường báo cáo tóm tắt về Nhà trường/các chương trình đào tạo; đại diện Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài báo cáo tóm tắt quá trình và tổng hợp kết quả đánh giá ngoài; Hội đồng trao đổi những vấn đề cần làm rõ thêm với đại diện Lãnh đạo Nhà trường và Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài; sau đó, Hội đồng tiến hành thảo luận riêng, tập trung vào những vấn đề còn tồn tại của nhà trường/chương trình đào tạo để đưa ra khuyến nghị phù hợp giúp Nhà trường khắc phục những tồn tại, tiếp tục cải tiến nâng cao chất lượng hoạt động của Nhà trường/chương trình đào tạo.

Đại diên lãnh đạo các trường báo cáo tóm tắt về Nhà trường

Để thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục các trường đại học và chương trình đào tạo tại Phiên họp thứ VI này, các thành viên Hội đồng đã phải nghiên cứu kĩ lưỡng 13 bộ Hồ sơ thẩm định, mỗi bộ Hồ sơ bao gồm báo cáo tự đánh giá, báo cáo đánh giá ngoài, báo cáo tóm tắt kết quả tự đánh giá, kết quả đánh giá ngoài, tóm tắt những vấn đề cần tập trung thảo luận, báo cáo của Tiểu ban chuyên môn về kết quả thẩm định hồ sơ tự đánh giá của Nhà trường, kết quả thẩm định quy trình, phương pháp, nội dung báo cáo đánh giá ngoài của Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài, báo cáo giám sát của Trung tâm và các văn bản, công văn liên quan khác.

Sau hai buổi họp với tinh thần làm việc nghiêm túc, thẳng thắn, công tâm, Hội đồng đã bỏ phiếu kín thống nhất thông qua Nghị quyết về việc thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục cho 08 trường đại học và 05 chương trình đào tạo. Tính đến tháng 02/2017, Hội đồng KĐCLGD đã thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục cho 14 trường đại học và 05 chương trình đào tạo và đề nghị Giám đốc Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN cấp Giấy chứng nhận KĐCLGD cho tất cả các trường đại học và chương trình đào tạo được thẩm định.


Hội đồng KĐCLGD chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Giám đốc Trung tâm và đại diện lãnh đạo các trường

 

Theo Trung tâm Kiểm định Chất lượng giáo dục - ĐHQG tại: http://www.cea.vnu.edu.vn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Our website is protected by DMC Firewall!