Công tác kiểm định

Để giúp các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp (sau đây gọi chung là các trường) triển khai kiểm định chất lượng giáo dục theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục gửi tới các trường Hướng dẫn tự đánh giá.

Kính gửi: Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

Để giúp các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp (sau đây gọi chung là các trường) triển khai kiểm định chất lượng giáo dục theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục gửi tới các trường Hướng dẫn tự đánh giá.

Đây là tài liệu phục vụ cho công tác kiểm định chất lượng giáo dục của nhà trường. Trong quá trình sử dụng, nếu có những vấn đề cần chỉnh sửa, bổ sung hoặc những chi tiết chưa rõ, đề nghị liên hệ với Phòng Kiểm định chất lượng giáo dục - Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục. Địa chỉ: 30A Tạ Quang Bửu - Hà Nội. Điện thoại 04.8683361 để được giải đáp.

>>Hướng dẫn số 564/KTKĐCLGD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!