Quốc tế

Giới thiệu về các diễn giả tham dự Diễn đàn quốc tế về Đảm bảo chất lượng ASEAN-QA 2019

 

1. GS. TS. Jacques Lanarès là một nhà khoa học trong lĩnh vực Khoa học thần kinh và Tâm lý học và trở thành Phó Hiệu trưởng Đại học Lausanne từ năm 2006 đến năm 2016. Cụ thể, ông đã phụ trách công tác chất lượng, nguồn nhân lực và phát triển giáo dục trực tuyến và học tập suốt đời. Ông chịu trách nhiệm phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong và 3 kỳ đánh giá ngoài.

Ông tham gia công tác chất lượng giáo dục ở cả trong nước và quốc tế, giữ chức Chủ tịch Hội đồng chất lượng của Hội đồng Hiệu trưởng Thụy Sỹ và điều hành các nhóm xây dựng tiêu chuẩn kiểm định các cơ sở giáo dục đại học tại Thụy Sỹ.

Ông còn là thành viên của Hội đồng Kiểm định Thụy Sỹ và là chuyên gia chất lượng cho một số tổ chức như Hiệp hội các trường đại học châu Âu (EUA/IEP), ENQA, là thành viên hội đồng kiểm định giáo dục tại nhiều quốc gia châu Âu.

 

2. PGS. TS. Tan Seng Chee là nhà khoa học hoạt động trong lĩnh vực Khoa học & Công nghệ giáo dục, Viện Giáo dục Quốc gia, Đại học Công nghệ Nanyang (NTU). Ông tốt nghiệp Đại học Quốc gia Singapore năm 1989 với học bổng PSC Local Merit; tốt nghiệp thạc sỹ giáo dục tại Viện Giáo dục Quốc gia năm 1997 và được công nhận học vị Tiến sỹ về Hệ thống hướng dẫn tại Đại học Bang Pennsylvania năm 2000 với học bổng NTU dành cho sinh viên quốc tế.

Ông đã nghiên cứu việc tích hợp công nghệ trong giáo dục, với vai trò là trợ lý Bộ trưởng Giáo dục, Trưởng nhóm nghiên cứu Khoa học & Công nghệ giáo dục, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển tại NTU. Ông nghiên cứu chủ yếu về học tập với sự hỗ trợ của máy vi tính, xây dựng tri thức, và sử dụng công nghệ trong giáo dục.

 

 

 
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd