Đăng ký thông tin

Xây dựng Cơ sở dữ liệu sinh viên tốt nghiệp phục vụ cho công tác quản lý, kết nối cựu sinh viên và khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên là vấn đề quan trọng không chỉ đối với lãnh đạo của nhà trường mà còn đối với các bộ phân chức năng của nhà trường. Làm sao để thu thập thông tin chính xác của sinh viên khi sinh viên tốt nghiệp mà không lãng phí thời gian nhập dữ liệu? Làm sao tiết kiệm được chi phí photo giấy tờ để sinh viên kê khai? Làm sao loại bỏ sai sót thông tin sinh viên khi nhập dữ liệu?

Xuất phát từ thực tiễn đó, chúng tôi đã nghiên cứu và lựa chọn giải pháp: Hệ thống đăng ký thông tin tốt nghiệp trực tuyến tại đó quy trình đăng ký thông tin tốt nghiệp được thực hiện theo các bước dưới đây (đăng ký thử tại www.cqa.ftu.edu.vn)

Bước 1: Sinh viên truy cập website và click vào Đăng ký thông tin tốt nghiệp.

Bước 2: Sinh viên kê khai thông tin. Kê khai xong, click vào đăng ký, hệ thống sẽ thông báo đăng ký thành công và gửi thông tin đăng ký vào email của sinh viên. Điều này khẳng định email sinh viên cung cấp là tuyệt đối chính xác.

Bước 3: Sinh viên đăng nhập email của mình, kiểm tra lại thông tin đăng ký và xác thực thông tin. Nếu thông tin chưa chính xác, sinh viên có thể chỉnh sửa trước khi xác thực.

Bước 4: Download Phiếu đăng ký thông tin tốt nghiệp, dán ảnh, ghi lời cam đoan.

Bước 5: Sinh viên nộp bản cứng cho Phòng Đào tạo, Khoa Đào tạo Tại chức.
 
 
Để biết thêm thông tin chi tiết và có được sự đánh giá trực quan, vui lòng xem video dưới đây:
 
Đăng ký thông tin dành cho hệ chính quy
 

 

 
Đăng ký thông tin dành cho hệ vừa làm vừa học
Our website is protected by DMC Firewall!