Kiểm tra đạo văn

Từ tháng 4 năm 2012, Trung tâm Đảm bảo chất lượng trường Đại học Ngoại thương đã áp dụng phương pháp kiểm tra đạo văn bằng phần mềm nhằm phát hiện các trường hợp sao chép tài liệu trên mạng nhưng không trích dẫn của sinh viên. Nhờ có công nghệ kiểm tra đạo văn này, các sản phẩm, công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên trường Đại học Ngoại thương đều có trích dẫn nguồn tài liệu tham khảo rất đầy đủ và chi tiết, vì vậy độ tin cậy của các công trình đều được nâng cao.

Đang cập nhật!

 

 

Our website is protected by DMC Firewall!