Tự chủ đại học là điều kiện cần thiết để các cơ sở giáo dục đại học xây dựng định hướng chiến lược về công tác giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, phục vụ cộng đồng theo hướng phù hợp với bối cảnh thực tế và hội nhập quốc tế.

Tự đánh giá (TĐG) là khâu đẩu tiên trong quy trình kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học (ĐH), "là quá trình Nhà trường tự xem xét, nghiên cứu dựa trên các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục do Bộ GD&ĐT ban hành để báo cáo về tình trạng chất lượng giáo dục[1]. Kết quả của quá trình TĐG là báo cáo tự đánh giá của Nhà trường.

Các bài khác...

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd