Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã chỉ rõ những quan điểm chỉ đạo, định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định nhằm tiếp tục thực hiện thành công đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nói chung và giáo dục đại học nói riêng.

Kiểm định chất lượng giáo dục (KÐCLGD) giúp các trường đại học  (ÐH) có cơ hội xem xét lại toàn bộ hoạt động của mình  một cách có hệ thống định hướng và xác định chuẩn chất lượng cho từng hoạt động… Vì vậy, những năm qua công tác KÐCLGDÐH được chú trọng, đạt nhiều kết quả tích cực.

Trong kỳ họp gần đây, Quốc hội đã đánh giá nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng các yêu cầu của xã hội sẽ đóng vai trò quan trọng cho sự nghiệp phát triển đất nước. Với nhận thức đó, Chính phủ đã soạn Chiến lược Phát triển Giáo dục đại học giai đoạn 2021-2030. Trong bài báo này, tác giả xin điểm lại một số nhận định về giáo dục đại học, bao gồm những điều được nêu trong tóm tắt báo cáo 2020 của Ngân hàng Thế giới, cùng những quan điểm gần đây của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cho đến thời điểm hiện tại, năng lực của hệ thống kiểm định chất lượng (KĐCL) giáo dục Việt Nam chưa đáp ứng được nhu cầu kiểm định bắt buộc của tất cả các trường đại học và cao đẳng, do đó các trường được khuyến khích tham gia KĐCL quốc tế. Vậy các trường nên chủ động tham gia KĐCL quốc tế theo hướng nào cho hiệu quả?

Mục tiêu mà Bộ GD&ĐT hướng tới là đến năm 2020, 100% các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm được kiểm định. Luật Giáo dục đại học năm 2019 cũng quy định rõ các chương trình đào tạo không được kiểm định sẽ dừng tuyển sinh. Tuy nhiên, đến thời điểm này, vẫn còn khá nhiều cơ sở giáo dục đại học chưa được kiểm định chất lượng.

Các bài khác...

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd