Khảo sát ý kiến sinh viên, cựu sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên, về môn học, về cơ sở vật chất và tình trạng việc làm sau khi tốt nghiệp là hoạt động thường xuyên, định kỳ nhằm không ngừng nâng cao, cải tiến chất lượng đào tạo của các cơ sở giáo dục. Đây cũng là một trong những nội dung quan trọng được nêu tại Quyết định 711/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 13/06/2012 về việc phê duyệt “Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020”.

Những ngày gần đây, dư luận cả nước đang rất quan tâm đến dự thảo Luật Giáo dục ĐH hiện đang được Quốc hội xem xét và dự kiến thông qua vào kỳ họp tới với mong muốn tạo ra được một sự đột phá trong chính sách trao quyền tự chủ cho các trường đại học. Theo dõi góp ý, nhiều đại biểu lo ngại việc dự án còn “né tránh” một số vấn đề cơ bản của giáo dục ĐH nước ta.

Nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về công tác đảm bảo chất lượng và việc ban hành chuẩn đầu ra cho các chuyên ngành đào tạo, Trung tâm Đảm bảo Chất lượng trường Đại học Ngoại Thương dự kiến sẽ tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: “Công tác đảm bảo chất lượng và xây dựng chuẩn đầu ra trong các trường đại học Việt Nam - Kinh nghiệm đối với Trường Đại học Ngoại thương” vào đầu tháng 11 năm 2009.

“Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI có đề ra “Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam”, để Nghị quyết của Đảng thực hiện thắng lợi rất cần xây dựng Luật giáo dục sao cho phù hợp với tình hình thực tế. Đặc biệt là phần quy định nói về giáo dục đại học cho cả hệ thống công lập và ngoài công lập, tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục đại học phát triển ổn định”. 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!