Tỉ lệ SV có việc làm là một trong những tiêu chí kiểm định chất lượng giáo dục ĐH để phục vụ cho việc đánh giá ngoài. Theo đó, để xác định tỉ lệ này, cơ quan kiểm định chất lượng giáo dục độc lập sẽ khảo sát trực tiếp và ngẫu nhiên vài trăm người trong danh sách SV của nhà trường đã tốt nghiệp do trường cung cấp. Chính vì vậy, lựa chọn đầu vào tốt, đào tạo SV đáp ứng chuẩn đầu ra dựa trên góp ý của doanh nghiệp, cựu SV… là phương thức các trường ĐH xây dựng thương hiệu bền vững.

Các bài khác...

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd