Theo GS Đặng Ứng Vận, Trường Đại học Hòa Bình và TS Tạ Thị Thu Hiền Trường Đại học Giáo dục - ĐH Quốc gia Hà Nội thì: Tự chủ đại học (ĐH) luôn đi kèm với tăng cường năng lực giải trình và chịu trách nhiệm của cơ sở giáo dục ĐH (mà không phải là năng lực thực hiện tự chủ). Vậy ai sẽ là người thay mặt xã hội thực hiện việc giám sát việc “giải trình và chịu trách nhiệm” của một trường tự chủ?

Chất lượng đào tạo (ĐT) thể hiện chính qua nãng lực của người học sau khi hoàn thành chưang trình ĐT gồm: nội dung kiến thức được ĐT, kĩ năng thực hành, nãng lực nhộn thức, năng lực tư duy và phẩm chất nhân văn được ĐT. Trong các trường đại học (ĐH), có thể nói, sinh viên (SV) là trung tâm của mọi vốn đề liên quan đến giáo dục đại học (GDĐH).

Kiểm định chất lượng giáo dục đã và đang là xu thế chung nhằm khẳng định vị thế và chất lượng đào tạo của từng cơ sở giáo dục đại học. Để hội nhập với thế giới, các trường buộc phải tham gia sâu vào hệ thống kiểm định chất lượng trong và ngoài nước. 

Các bài khác...

Our website is protected by DMC Firewall!