TrainIQAVN là một phần của Chương trình ASEAN-QA SQUARED thuộc Dự án ASEAN-QA không chỉ nhằm tăng cường năng lực hệ thống IQA, năng lực cán bộ làm công tác đảm bảo chất lượng của các cơ sở giáo dục đại học mà còn thúc đẩy việc trao đổi và hình thành mạng lưới giữa các đơn vị chuyên trách công tác đảm bảo chất lượng của các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam.

Our website is protected by DMC Firewall!