Chứng nhận kiểm định

Dưới đây là các chương trình đào tạo của Trường Đại học Ngoại thương đã được kiểm định theo tiêu chuẩn AUN-QA:

STT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀY CẤP HIỆU LỰC
1

Chương trình Chất lượng cao Kinh tế đối ngoại 

(Bachelor in International Business Economics)

18/02/2019 17/02/2024
2

Chương trình Chất lượng cao Kinh tế quốc tế 

(Bachelor in International Economics)

18/02/2019 17/02/2024
3

Chương trình Chất lượng cao Quản trị kinh doanh quốc tế 

(Bachelor in International Business Management)

18/02/2019 17/02/2024
4

Chương trình Chất lượng cao Ngân hàng và Tài chính quốc tế 

(Bachelor in Banking and International Finance)

18/02/2019 17/02/2024

Chương trình tiên tiến Kinh tế đối ngoại

(Advanced Programme in International Economics)

 16/08/2021 15/08/2026 
 Chương trình tiên tiến Quản trị kinh doanh quốc tế

(Advanced Programme in International Business Management)

 16/08/2021 15/08/2026 
 Chương trình Thạc sỹ Tài chính ngân hàng định hướng nghiên cứu 

(Master of Science in Banking and Finance)

 16/08/2021  15/08/2026
8

Chương trình Kế toán - Kiểm toán định hướng nghề nghiệp quốc tế ACCA

(Bachelor in Accounting (Accounting - Auditing) ACCA - Oriented High Quality Program of Foreign Trade University)

08/05/2022 07/05/2027
9

Chương trình Thạc sĩ Luật kinh tế

(Master of Economic Law)

08/05/2022 07/05/2027
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd