Giới thiệu chung

TrainIQAVN là một phần của Chương trình ASEAN-QA SQUARED thuộc Dự án ASEAN-QA không chỉ nhằm tăng cường năng lực hệ thống IQA, năng lực cán bộ làm công tác đảm bảo chất lượng của các cơ sở giáo dục đại học mà còn thúc đẩy việc trao đổi và hình thành mạng lưới giữa các đơn vị chuyên trách công tác đảm bảo chất lượng của các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam.

Cơ sở giáo dục đại học có trách nhiệm chính về chất lượng trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. Để phát triển, thực hiện, duy trì và nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng, mỗi cơ sở giáo dục cần phải thiết lập một hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong (IQA), có cơ cấu phù hợp, tương thích với yêu cầu của bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học (25 tiêu chuẩn, 111 tiêu chí) và bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo (11 tiêu chuẩn, 50 tiêu chí) của Bộ GD&ĐT và Mạng lưới đảm bảo chất lượng các trường đại học ASEAN (AUN-QA).

Xuất phát từ thực tiễn trên và kết quả Khóa tập huấn về đảm bảo chất lượng bên trong - TrainIQA (khóa 3, giai đoạn 2016-2018, xem chi tiết tại http://asean-qa.de/) trong khuôn khổ Dự án ASEAN-QA do Trường Đại học Postdam (Đức) phối hợp tổ chức với Mạng lưới đảm bảo chất lượng ASEAN (AQAN), Mạng lưới các trường đại học ASEAN (AUN), Cơ quan trao đổi hàn lâm Đức (DAAD), Hiệp hội Đảm bảo chất lượng giáo dục đại học Châu Âu (ENQA), Hội nghị các hiệu trưởng Đức (HRK), Trường Đại học Ngoại thương đã được Dự án ASEAN-QA lựa chọn để triển khai khóa tập huấn năm 2018 - từ ngày 3-6/12/2018.

TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC HỆ THỐNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG BÊN TRONG

CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM

(TrainIQAVN)

 HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ

 

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Đơn vị phụ trách TrainIQAVN:

TRUNG TÂM KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

(Hotline: 0904080686/0905911126, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., website: http://cqa.ftu.edu.vn/liên-hệ-cqa.html)

Our website is protected by DMC Firewall!