Chứng nhận kiểm định

Dưới đây là các chương trình đào tạo của Trường Đại học Ngoại thương đã được kiểm định theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục & Đào tạo:

STT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀY CẤP HIỆU LỰC
1

Chương trình Kinh doanh quốc tế 

27/03/2020 27/03/2025
2

Chương trình Kinh tế & Phát triển quốc tế 

27/03/2020 27/03/2025
3

Chương trình Luật thương mại quốc tế 

27/03/2020 27/03/2025
4

Chương trình Phân tích & Đầu tư tài chính 

27/03/2020 27/03/2025
5

Chương trình Tiếng Anh thương mại

14/09/2021 14/09/2026
6 Chương trình Tiếng Nhật thương mại 14/09/2021 14/09/2026
7 Chương trình Tiếng Pháp thương mại 14/09/2021 14/09/2026
8 Chương tình Tiếng Trung thương mại   14/09/2021   14/09/2026
9 Chương trình Kinh tế đối ngoại 20/06/2023 20/06/2028
10 Chương trình Thương mại quốc tế 20/06/2023 20/06/2028
11 Chương trình Ngân hàng 20/06/2023 20/06/2028
12 Chương trình Tài chính quốc tế 20/06/2023 20/06/2028
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd