Bộ máy nhân sự hiện tại của Trung tâm Đảm bảo chất lượng và nhiệm vụ của từng thành viên.

Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo Chất lượng được thành lập năm 2008 theo Quyết định số 618/QĐ-TCHC ngày 17 tháng 10 năm 2008 của Hiệu trưởng về việc tách, đổi tên Phòng Quản lý dự án và Đảm bảo Chất lượng với tên gọi Trung tâm Đảm bảo Chất lượng; sau đó được đổi tên thành Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo Chất lượng kể từ tháng 5-2018. Kể từ khi chính thức đi vào hoạt động vào ngày 01-11-2008 đến nay, Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo chất lượng đã đạt được những kết quả nhất định.

Chuyên mục phụ

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd