GIỚI THIỆU

Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo Chất lượng được thành lập năm 2008 theo Quyết định số 618/QĐ-TCHC ngày 17 tháng 10 năm 2008 của Hiệu trưởng về việc tách, đổi tên Phòng Quản lý dự án và Đảm bảo Chất lượng với tên gọi Trung tâm Đảm bảo Chất lượng; sau đó được đổi tên thành Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo Chất lượng kể từ tháng 5-2018. Kể từ khi chính thức đi vào hoạt động vào ngày 01-11-2008 đến nay, Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo chất lượng đã đạt được những kết quả nhất định.

Dưới đây là tóm tắt một số hoạt động và thành tựu nổi bật của Trung tâm:

Thời gian Sự kiện
01-11-2008 Thành lập Trung tâm Đảm bảo Chất lượng
20-01-2010 Hội thảo khoa học: Công tác Đảm bảo chất lượng & Xây dựng chuẩn đầu ra tại các trường đại học ở Việt Nam - Kinh nghiệm đối với trường Đại học Ngoại thương
04-02-2010 Công bố Chuẩn đầu ra các chuyên ngành đào tạo tại Trường Đại học Ngoại thương
18-11-2010 Tọa đàm: Tư vấn triển khai Hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008
26-05-2011 Tổ chức WQA trao giấy chứng nhận chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 cho phòng Tổ chức hành chính
28-05-2011 Hội thảo: Tiết kiệm và cắt giảm lãng phí trong điều kiện kinh tế khó khăn
29-06-2011 Nhận Giấy khen Tập thể lao động xuất sắc năm học 2010 - 2011
17-09-2012 Trở thành thành viên của Mạng lưới chất lượng Châu Á – Thái Bình Dương (Asia-Pacific Quality Network – APQN)
09-11-2012 Nhận Giấy khen Tập thể lao động xuất sắc năm học 2011 - 2012
09-09-2013 Nhận Giấy khen Tập thể lao động xuất sắc năm học 2012 - 2013
21-06-2016 Đại học Ngoại thương trở thành Thành viên liên kết  (Associate Member) của Mạng lưới đảm bảo chất lượng thuộc Mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á – Đảm bảo chất lượng (ASEAN Universities Network – Quality Assurance - AUN-QA)
17-11-2016 Tọa đàm: Vai trò của nhà tuyển dụng và cựu người học trong việc nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường
17-03-2017 Hội thảo: Xếp hạng trường đại học - Cơ hội và thách thức
11-04-2017 Nhận Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường ĐHNT giai đoạn 2011-2016
11-04-2017 Hội nghị: Triển khai công tác cải tiến chất lượng Trường Đại học ngoại thương gian đoạn 2017 - 2020
30-03-2018 HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN VỀ CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG NĂM 2018 - Chủ đề: “Nâng cao chất lượng khảo sát các bên liên quan về chất lượng đào tạo của Trường Đại học Ngoại thương”
05-2018 Đổi tên thành Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo chất lượng (Center for Testing & Quality assurance)
03-12-2018 Tổ chức Tập huấn “Tăng cường năng lực hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong Cơ sở giáo dục đại học Việt Nam” thuộc Chương trình ASEAN-QA SQUARED trong khuôn khổ dự án ASEAN-QA
15-01-2019 Kiểm định chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của AUN-QA cho 4 chương trình chất lượng cao
18-02-2019 Nhận chứng nhận kiểm định chương trình đào tạo của AUN-QA cho 4 chương trình chất lượng cao
DMC Firewall is a Joomla Security extension!