KHẢO THÍ

Thực hiện theo thông báo số 491 ngày 11/11/2021 của GĐ TTKT&ĐBCL về việc kế hoạch kiểm tra việc thực hiện quy định đánh giá thi kết thúc học phần, Trung tâm đã tiến hành kiểm tra, kiểm soát nhằm đảm bảo tính tuân thủ các quy định về tổ chức đánh giá kết thúc học phần; rà soát, xem xét những vấn đề phát sinh, bất cập (nếu có) trong quá trình triển khai quy định tại các khoa chuyên môn theo 2 đợt.

Trong đợt 1 (Từ ngày 01 - 15/12/2021) , kiểm tra thi kết thúc học phần đợt 1 ở các Khoa KTKT, Khoa Luật, Khoa Cơ Bản, Khoa LLCT, Khoa TACN, Viện VJCC và đợt 2 (Từ ngày 04 – 12/5/2022, kiểm tra thi kết thúc học phần đợt 2 ở các Viện KT&KDQT, Khoa KTQT, Khoa TCNH, Khoa TATM, Khoa Tiếng Pháp, Khoa Tiếng Nhật, Khoa Tiếng Trung.

Tại các buổi làm việc, TTKTĐBCL đã tiến hành kiểm tra các văn bản liên quan cũng như công tác lưu trữ các văn bản đến quy trình thi kết thúc học phần, đưa ra các khuyến nghị với các đơn vị; đồng thời, Các Viện, Khoa cũng đã có những ý kiến đề xuất cải tiến cho quy trình thi kết thúc học phần trong thời gian tới.

Sau đây là 1 số hình ảnh của buổi kiểm tra:

Our website is protected by DMC Firewall!