Văn bản - Biểu mẫu

Vui lòng xem các văn bản biểu mẫu về công tác khảo thí tại danh mục dưới đây:

Ngày ban hành Số văn bản Cơ quan ban hành Nội dung văn bản
17-06-2022

1641/QĐ-ĐHNT

Trường Đại học Ngoại thương

 Quyết định v/v ban hành Quy chế kiểm tra, đánh giá học phần tại Trường Đại học Ngoại thương
03-06-2022

1470/QĐ-ĐHNT

Trường Đại học Ngoại thương

 Quyết định v/v ban hành Quy định tổ chức Hội đồng đánh giá khóa luận tốt nghiệp trong chương trình đào tạo trình độ đại học tại Trường Đại học Ngoại Thương
21-12-2021

3195/QĐ-ĐHNT

Trường Đại học Ngoại thương

 Quyết định v/v ban hành Hướng dẫn tổ chức đánh giá năng lực thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ theo hình thức phỏng vấn trực tuyến tại Trường Đại học Ngoại Thương
23-06-2021

309/HD-ĐHNT

Trường Đại học Ngoại thương 

 Hướng dẫn v/v tổ chức đánh giá kết thúc học phần theo hình thức trực tuyến đối với các học phần bổ sung kiến thức và các học phần trình độ thạc sĩ, tiến sĩ
14-06-2021

301/HD-ĐHNT

Trường Đại học Ngoại thương

 Hướng dẫn v/v tổ chức đánh giá kết thúc học phần theo hình thức trực tuyến
07-05-2021 250/HD-ĐHNT

Trường Đại học Ngoại thương

Hướng dẫn v/v xử lý tạm thời trường hợp sinh viên/học viên không mang thẻ sinh viên/học viên khi dự thi kết thúc học phần
28-05-2018 Quy trình tổ chức thi kết thúc học phần trình độ đại học chính quy (Ban hành kèm theo QĐ 1212/QĐ-ĐHNT ngày 28 tháng 5 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại Thương)

Trường Đại học Ngoại thương

Quy trình tổ chức thi kết thúc học phần trình độ đại học chính quy (Ban hành kèm theo QĐ 1212/QĐ-ĐHNT ngày 28 tháng 5 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại Thương)
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd