Ngày 02/05/2010, trường Đại học Ngoại thương đã ký kết hợp đồng với Trung tâm năng suất - VPC (Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng) để triển khai thí điểm áp dụng ISO 9001:2008 tại phòng Tổ chức hành chính, dự kiến hoạt động này sẽ hoàn thành vào tháng 08/2010.

Ngày 15/02/2012, trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức Lễ Khởi động “Triển khai xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2008 tại trường Đại học Ngoại thương” nhằm giới thiệu thành phần của các bên tham gia thực hiện/triển khai và giới thiệu tổng quát về các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2008, trình tự triển khai, phương pháp phối hợp và quản lý xây dựng ISO 9001:2008 tại trường.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd