Tổ chức kiểm định  NEASC được công nhận bởi U.S. Secretary of Education như một tổ chức đáng tin cậy về chất lượng cho các trường đại học nó kiểm định. Tổ chức cũng được công nhận bởi CHEA khẳng định các tiêu chuẩn và quy trình của nó phù hợp với chất lượng, cải tiến, và những kỳ vọng mà CHEA đã thiết lập.

Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục đại học các bang miền Trung, Hoa Kỳ MSCHE là một tổ chức tình nguyện, phi chính phủ vì mục địc đảm bảo chất lượng và cải tiến chất lượng thông qua kiểm định bằng việc đánh giá ngang hàng.

Hiệp hội các trường đại học và cao đẳng khu vực TâyBắc Hoa Kỳ là một tỏ chức độc lập, phi chính phủ được công nhân bởi U.S. Department of Education như một tổ chức khu vực về chất lượng giáo dục và hiệu quả giáo dục của các trường đại học tại 7 bang phía Tây Bắc của Hoa Kỳ: Alaska, Idaho, Montana, Nevada, Oregon, Utah, and Washington. Nó thực hiện sứ mệnh của mình bằng cách thiết lập các tiêu chí kiểm định và quy trình đánh giá để xem xét các trường đại học được đánh giá.

Các bài khác...

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd