Xã hội hóa giáo dục là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, đã đáp ứng đáng kể nhu cầu học tập ngày càng cao trong nhân dân. Việc mở rộng quy mô tuyển sinh vào các nhà trường là sự cần thiết, cũng khiến các nhà trường đi vào thế cạnh tranh mạnh mẽ.

Thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đại học, học viện, các trường đại học và cao đẳng tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy chế công khai trong năm học 2013-2014.

Các bài khác...

DMC Firewall is a Joomla Security extension!