Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa ban hành Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017, quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học (ĐH), bao gồm tiêu chuẩn đánh giá chất lượng và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học.

Nhiều sinh viên đã “lỡ” kỳ tốt nghiệp vì chưa đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh. Các trường đại học đánh giá chuẩn ngoại ngữ bằng các chuẩn kiểm tra khác nhau. Sinh viên lúng túng, nhà trường tìm cách linh hoạt nhưng quá nửa sinh viên tốt nghiệp vẫn không đáp ứng yêu cầu ngoại ngữ của nhà tuyển dụng.

Chuẩn đầu ra là tập hợp các kiến thức, kỹ năng, thái độ, vị trí công việc mà sinh viên có thể thực hiện sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo tại các trường đại học, cao đẳng. Ngày 03/02/2010, Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương đã ký quyết định thông qua Chuẩn đầu ra của 16 chuyên ngành đào tạo thuộc trường.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd