Chuẩn Quốc Gia

Ngày 19/05/2017, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga vừa ký ban hành Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học.

Theo đó, kể từ ngày 4-7-2017, việc kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học được áp dụng theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng thống nhất gồm 25 tiêu chuẩn, trong mỗi tiêu chuẩn lại có những tiêu chí cụ thể, được quy ra điểm số.

Cơ sở giáo dục sử dụng bộ tiêu chuẩn này để tự đánh giá toàn bộ hoạt động của đơn vị nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, thực hiện trách nhiệm giải trình với các bên liên quan về thực trạng chất lượng giáo dục và hiệu quả hoạt động của đơn vị.

Kết quả đánh giá được tính theo 7 mức, mức 1 là mức thấp nhất, đòi hỏi cơ sở giáo dục cần thực hiện cải tiến chất lượng ngay; mức 7 là mức đạt xuất sắc tiêu chí của các cơ sở giáo dục hàng đầu thế giới.

Các tiêu chí đánh giá cụ thể như sau:

 

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VỀ CHIẾN LƯỢC

 • Tiêu chuẩn 1: Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa
 • Tiêu chuẩn 2: Quản trị
 • Tiêu chuẩn 3: Lãnh đạo và quản lý
 • Tiêu chuẩn 4: Quản trị chiến lược
 • Tiêu chuẩn 5: Các chính sách về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng
 • Tiêu chuẩn 6: Quản lý nguồn nhân lực
 • Tiêu chuẩn 7: Quản lý tài chính và cơ sở vật chất
 • Tiêu chuẩn 8: Các mạng lưới và quan hệ đối ngoại

 

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VỀ HỆ THỐNG

 • Tiêu chuẩn 9: Hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong
 • Tiêu chuẩn 10: Tự đánh giá và đánh giá ngoài
 • Tiêu chuẩn 11: Hệ thống thông tin đảm bảo chất lượng bên trong
 • Tiêu chuẩn 12: Nâng cao chất lượng

 

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VỀ THỰC HIỆN CHỨC NĂNG

 • Tiêu chuẩn 13: Tuyển sinh và nhập học
 • Tiêu chuẩn 14: Thiết kế và rà soát chương trình dạy học
 • Tiêu chuẩn 15: Giảng dạy và học tập
 • Tiêu chuẩn 16: Đánh giá người học
 • Tiêu chuẩn 17: Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học
 • Tiêu chuẩn 18: Quản lý nghiên cứu khoa học
 • Tiêu chuẩn 19: Quản lý tài sản trí tuệ
 • Tiêu chuẩn 20: Hợp tác và đối tác nghiên cứu khoa học
 • Tiêu chuẩn 21: Kết nối và phục vụ cộng đồng

 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

 • Tiêu chuẩn 22: Kết quả đào tạo
 • Tiêu chuẩn 23: Kết quả nghiên cứu khoa học
 • Tiêu chuẩn 24: Kết quả phục vụ cộng đồng
 • Tiêu chuẩn 25: Kết quả tài chính và thị trường

 

Theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/05/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!